Om Bjørn Slaaten

Bjørn Slaatten er utdannet advokat og ble etter avlagt dispasjøreksamen i 1995 beskikket som dispasjør i Statsråd i januar 1996. Han var medlem av komiteen nedsatt til revisjon av Norsk Sjøforsikringsplan 1996 og er også medlem av den permanente revisjonskomite i forbindelse med den nordiske sjøforsikringsplanen.


Bjørn Slaatten er norsk representant i Association Mondiale de Dispacheurs og medlem av ("Subscriber") den engelske dispasjørforening - Association of Average Adjusters, London.