<center><h2>Om oss</h2></center>

Om oss

 

Tjenester

<center><h2>Kontakt oss</h2></center>

Kontakt oss

Dispasjør kontoret tilbyr assistanse på følgende områder innen sjørett og sjøforsikring:

  • Felleshavari.
  • Kaskoforsikring for skip og mobile borerigger, norske og engelske vilkår.
  • Tidstapsforsikring, norske og engelske vilkår.
  • Kollisjonsoppgjør (kasko / tidstap) basert på ansvarsforholdet mellom skip.
  • Byggerisikoforsikring, norske og engelske vilkår.
  • Tvistebehandling innen ovennevnte områder.
  • Utarbeidelse av uttalelser innen ovennevnte saksområder.
  • Foredragsvirksomhet og forelesninger innen ovennevnte saksområder.


Les mer..